สถานเอกอัครราชทูต 

รับสมัครผู้ออกร้านในงานเทศกาลละครไทยในญี่ปุ่น

สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร, รายการอาหารที่ต้องการจำหน่าย และ ใบสัญญา ดังนี้
ใบสมัครผู้ออกร้าน [CLICK]
รายการอาหารที่ต้องการจำหน่าย [CLICK]

ใบสัญญา [CLICK]

ร่าง ประกาศผู้ออกร้านงานเทศกาลละครไทย 2564 rev 1 page 0001

รายละเอียดเพิ่มเติม [CLICK]

tf logo1

Add Friend

© Official Site Thai Festival Tokyo. All rights reserved.