• ประกาศ เลื่อนการจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 21

  ประกาศ เลื่อนการจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 21

 • ศิลปินที่มาร่วมงานในปี 2562
 • ศิลปินที่มาร่วมงานในปี 2562

 • กิจกรรมภายในงานปี 2562
 • กิจกรรมภายในงานปี 2562
 • กิจกรรมภายในงานปี 2562

  โครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี หรือ Design Excellence Award (DEmark) เพื่อเปิดโอกาสให้นักออกแบบ และผู้ประกอบการไทยได้แสดงผลงานสู่ตลาดโลก
 • กิจกรรมภายในงานปี 2562

  กิจกรรมStamp Rally ง่ายๆ เพียงสะสมตราประทับให้ครบทั้ง 4 ดวง มีของรางวัล โอทอป สำหรับคนที่สะสมได้ครบก่อน!

tf logo1

Add Friend

© Official Site Thai Festival Tokyo. All rights reserved.